DSC01092c.jpg

Sultan Fayaz heeft eer van zijn werk.

Fase1

b_150_100_16777215_00_images_bouw_2008-2009_-_10.jpgDankzij de brede steun van heel veel organisaties en personen kon fase 1 van de meisjesschool in Qasr-e Anbia, dichtbij Herat, in 2009 worden afgerond. Sindsdien kunnen 450 meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar dagelijks naar school. De eerste groep heeft in 2011 een schooldiploma behaald. Een aantal van de eerste afgestudeerde meisjes werkt nu als onderwijsassistent op de school.

Na een korte pas op de plaats in 2011 heeft Stichting Bouw een School in Herat in 2012 de draad van acties weer opgepakt met als doel óók Fase 2 te realiseren. Dat is een proces van vallen en opstaan geweest. De economische situatie in ons eigen land heeft bij fondsenwerving serieus parten gespeeld. Begin 2013 was slechts 40% van het totaal benodigde bedrag voor Fase 2 binnengehaald. Op basis daarvan heeft de stichting, in overleg met het Comité van Aanbeveling het besluit genomen om in het voorjaar van 2013 tóch een begin te maken met een gedeeltelijke realisatie van Fase 2. Sultan Fayaz garandeerde dat hij met het beschikbare geld een afgerond bouwdeel kon realiseren. Door de uitbreiding van de school met 7 extra lokalen zou de capaciteit van de school direct vergroot worden.

Nieuwe bouwfase

In maart 2013 zijn Sultan Fayaz en zijn echtgenote naar Herat, in het Noordwesten van Afghanistan, vertrokken om van start te gaan met Fase 2. Zijn missie was deze keer, de bouw van nog eens zeven klaslokalen als aanvulling op de bestaande school, het resultaat van de eerste bouwfase. Met een groep bouwvakkers uit Herat en omgeving is Sultan Fayaz voortvarend aan de slag gegaan. Hij heeft zijn deskundigheid als architect ingezet en was de grote motivator en voorbeeld voor de groep werkers. Ze hebben zich daarbij niet te veel aangetrokken van de zomerse omstandigheden waarbij gewerkt is bij een temperatuur van 40 graden of meer.

In 6 maanden is 40 % van Fase 2 gerealiseerd. De zeven lokalen zijn klaar, goed afgewerkt en met steun van de overheid ook van meubels voorzien. Dat wil zeggen dat de netto schoolruimte is verdubbeld, waardoor nu 900 meisjes dagelijks (in twee dagdelen) naar school kunnen. Dat gegeven wordt door de lokale bevolking in de omgeving zéér gewaardeerd. Voor onze stichting, maar zeker voor allen die dit bijzondere project steunen of gesteund hebben, heeft deze krachttoer van Sultan Fayaz wederom een resultaat opgeleverd om écht trots op te zijn. Het gebouw is fantastisch en wordt in de regio gezien als dé plaats om kennis op te doen! Meneer en mevrouw Fayaz zijn begin oktober weer veilig in Hilvarenbeek teruggekeerd. Moe maar zeer voldaan omdat voor een bedrag van bijna € 40.000,- gegarandeerd is dat nu nóg meer meisjes in Afghanistan naar school kunnen. Dat kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat iedereen naar school kan.

Nu nog de laatste hand leggen aan de afronding van fase 2

b_150_100_16777215_00_images_2013_-_herat_bouw_fase_2a_-_13.jpgSultan Fayaz heeft nog één grote wens. Fase 2 helemaal afronden. Echter, het geld daarvoor ontbreekt. Met de stichting Bouw een School voor Herat willen we dan ook nog één keer álles uit de kast halen om de middelen voor voltooiing van de school bij elkaar te sprokkelen. Eén garantie kunnen we geven: al het geld wordt voor 100% besteed aan de school. De school in Herat wordt door de Afghaanse regering en lokale overheid ondersteund en gesubsidieerd waardoor de meisjes uit Herat en omgeving ook in de toekomst verzekerd zijn van goed onderwijs. Een eigen schoolgebouw, goed gebouwd en afgewerkt, door de overheid ingericht, is de garantie op een betere toekomst en vormt een bindmiddel bij uitstek.

De bevolking van Qasr-e Anbia, de leraressen en leerlingen van de school, maar ook de dorpsoudsten en het Ministerie van Onderwijs van de Provincie Herat, bedanken ons allen voor onze inzet voor beter onderwijs voor de arme bevolking van Afghanistan. Om deze dank te benadrukken heeft Sultan Fayaz vlak voor zijn terugreis naar Nederland een groot aantal dankbrieven in ontvangst mogen nemen. Dank die wij graag met u allen delen.

Voor het laatst benodigde bedrag, € 40.000,- dat door Wilde Ganzen met 52% zal worden verhoogd, kan de school worden afgebouwd. Het oorspronkelijke plan uit 2005, de realisatie van een deugdelijk schoolgebouw waar 1000 meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar goed onderwijs kunnen volgen, is dan werkelijkheid geworden. Nu al kunnen we stellen dat de school in de toekomst, behalve het bieden van regulier onderwijs, ook een belangrijke functie zal vervullen op het gebied van volwasseneneducatie, instructie op het gebied van landbouw en …. sport!

We doen daarom voor de laatste maal een beroep op brede steun uit de Beekse gemeenschap en daarbuiten. Met steun van organisaties én individuen kunnen vele kleintjes écht één groot resultaat leveren. Dat alles ten bate van de meisjes in de geboortestreek van enkele bijzondere, gedreven inwoners van Hilvarenbeek met het hart op de goede plek. Familie Fayaz woont sinds 1998 in Hilvarenbeek en voelt zich hier thuis. Zij voelen zich ook solidair met familie en bekenden in Herat. Laten wij die solidariteit steunen. Dat is de wens die wij graag aan u uitspreken.