DSC01092c.jpg
 

Op 17 november 2004 is onze stichting opgericht. Het is een artikel 24 lid 4 SW instelling. Vanaf 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting

 

Bestuur en medewerkers

Sultan Ahmad Fayaz

Sultan Ahmad Fayaz was in Afghanistan de bekendste architect op het gebied van restauraties.   Bij de werkzaamheden aan alle grote monumenten was hij de architectprojectleider. Tijdens de Russische bezetting zat hij vijf jaar gevangen en enige tijd later nog eens een half jaar onder het regime van de Taliban. Nu woont hij sinds 1998 met zijn gezin in Hilvarenbeek. Zijn nicht is directrice van de huidige meisjesschool, een  ruïne,  in  Qasr-e Anbia in de provincie Herat. Hij heeft haar beloofd zich in te zullen zetten voor de bouw van een nieuwe school en heeft het ontwerp  van de te bouwen meisjesschool gemaakt.Tevens is hij de bemiddelaar voor de samenwerking met de partners in Qasr-e Anbia, Herat en Kabul.De directe contactpersoon voor hem is de heer Peikan, de echtgenoot van de directrice

Harrie van Abel

Harrie en Betty van Abel waren samen verantwoordelijk voor het financiële beheer en correspondentie. Ook onderhielden zij de contacten met instanties en ontwikkelingshulp organisaties. De laatste jaren zijn PR-activiteiten reeds over genomen door de andere bestuursleden. Na het overlijden van Harrie, blijft het correspondentieadres van de stichting ongewijzigd. Het bestuur ondersteunt Betty bij de benodigde taken in het afrondende stadium van het project.”

Henk van der Loo

bestuurslid / PR / fundraising / projecten

Zekrollah Naserie

Zekrolla Naserie is als bestuurslid samen met zijn gezin actief  bij acties en hand- en spandiensten.

Frank Doomen

architect, bestuurslid / PR / Social Media

Pim van Gerwen

Pim van Gerwen is de ontwerper van de website en doet het technisch beheer.

Rogier Eekelaar

Rogier is als vormgever betrokken bij de school voor Herat

 

Wie steunen ons


Begin 2006 hebben we een aantal personen in Hilvarenbeek met verschillende beroepsmatige achtergronden gevraagd mee te denken over ons project en ons daarin te adviseren.

We zijn dankbaar en vereerd dat zij door zitting te nemen in het Comitee van aanbeveling hun naam willen verbinden aan het project om vanuit Hilvarenbeek personen, instellingen en bedrijven te motiveren de Stichting Bouw een School in Herat financieel te steunen voor de bouw van een meisjesschool in Qasr-e Anbia.

COMITÉ VAN AANBEVELINGEN BOUW EEN SCHOOL VOOR HERAT – FASE 2

Samenstelling Comité van aanbeveling voor het project Bouw een School in Herat, Fase 2

 • De heer Prof. dr. H.L. Beck, docent aan de faculteit religie wetenschappen Tilburg University
 • De heer J. van Bijsterveldt, makelaar / adviseur (Hilvarenbeek Ondernemers Contact HOC)
 • De heer ing. M. Houben MBA, Directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant
 • De heer F. Jankowski, algemeen directeur  van De Oude Vrijheid, stichting voor  Katholiek Onderwijs
 • De heer mr. J. Kos, Notaris
 • De heer L. Lamers, projectontwikkelaar van Woonstichting Leystromen
 • De heer E. Leermakers, Register-Accountant, directeur van Leermakers accountants & belastingadviseurs te Hilvarenbeek
 • De heer Drs. L.J.J. van Nistelrooij, Europarlementariër 
 • De heer R. Palmen, Burgermeester Hilvarenbeek
 • De heer Pastor C. Remmers, R.K. Parochie St. Petrus Hilvarenbeek
 • De heer Prof. dr. J.J. Sijben, Emeritus hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen UvT
 • De heer Drs. E. Turabaz, Honorary Consul-General of Afghanistan  in Amsterdam & Rotterdam

 

Hilvarenbeek 31 december 2013.