DSC01092.jpg


De bouw van het basisschoolgedeelte

Zomer 2008
In de zomer van 2008 is architect S.A.Fayaz begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de meisjesschool. De bouwlocatie werd aangekocht en bouwrijp gemaakt voor de winter om met de bouw te kunnen starten medio maart 2009.
Allereerst  werd een 320 m. lange gemetselde omheiningsmuur  gebouwd met daarin een dubbele stalen toegangspoort voor het afsluiten van de bouwlocatie

b_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_1._de_toegangspoort.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_2._bouw_zomer_2008.jpg


Naast de poort werd een beheerdersgebouw neergezet voor beheer en veiligheid van de bouwlocatie. Daarna werden de leidingen voor water en electriciteit naar de bouwlocatie aangelegd. Bovendien heeft meneer Fayaz contracten en werkafspraken geregeld met bedrijven die voor de bouw in 2009 zouden worden ingeschakeld.
Voor de werkzaamheden in 2008 werd € 34 912,00 uitgegeven.

Voorjaar 2009
Van 21 maart tot en met 6 juni 2009 heeft meneer Fayaz in Herat gewerkt aan de fundamenten en de basis van de school.
Na de ceremonie van de eerste steenlegging op 1 april werd begonnen met het uitgraven, storten en wapenen van de fundering. De muren en de 36 kolommen werden tot verdiepingshoogte opgetrokken en gestort tot 2.50 m hoogte.
Er werden putten gemaakt voor het afvalwater en de septictank van de toiletten. Ook werd er een drinkwaterput geslagen van 29 m. diep. De laatste drie weken van juni, toen meneer Fayaz voor een rustpauze terug was bij zijn gezin in Hilvarenbeek, hebben de bouwvakkers gebruikt om de bekisting voor het storten van de betonnen dakvloer verder uit te voeren Het betrof hier aangenomen werk
De werkzaamheden aan de school gingen dus ononderbroken door!

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_3.._eerste_steenlegging.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_4.betonvlechters.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_5.kolommen_worden_gestort.jpg


Zomer en najaar 2009

Realisatie  en oplevering.
In deze periode is het gebouw verder afgebouwd en afgewerkt. Vanaf het solide betonskelet en fundering zijn de lokalen en de dakvloer gestort. De ruwbouw van gemetselde muren binnen een betonnen skelet werd ingevuld met stalen ramen en deuren van degelijke makelij.

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_6._ruwbouw.jpg


Na de ruwbouw is het gebouw binnen en buiten afgewerkt met stukadoorswerk waaroverheen schilderwerk. De vloeren zijn afgewerkt met tegels die gemakkelijk schoon te houden zijn. De geglazuurde tegels in de sanitaire ruimtes zorgen voor een hygiënisch gebouw.

Voor alle bouwwerkzaamheden vanaf maart tot en met december 2009 werd het bedrag uitgegeven van € 76 413,00.

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_7._basisschool.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_8.hoofdingang_schoolgebouw.jpg


De hele bouw van Fase 1 in 2008 en 2009 werd dus verwezenlijkt voor een bedrag van
€ 111 325,00 .

Architect en bouwmeester Sultan Fayaz is er in geslaagd een sterk en duurzaam gebouw te maken,” zegt Frank Doomen, die samen met Sultan Fayaz in 2007 het projectplan en de financiële begroting heeft opgesteld.
“Met dit bouwproject heeft meneer Fayaz een enorme tour de force geleverd.

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_9.Fayaz_en_werker.jpg


Zonder onderbreking heeft hij dagelijks m.u.v. de vrijdagen,  van ’s ochtends 05.00 uur tot zonsondergang op de bouwplaats gewerkt en directie gevoerd over de uitvoering.Zijn respectabele leeftijd heeft hem daarbij in geen enkel opzicht afgeremd. De school moest en zou eind van het jaar 2009 gereed zijn!
Sultan Ahmad Fayaz is zijn belofte nagekomen om met het beschikbare budget een schitterend schoolgebouw af te leveren.
Het is meer dan we aan de hand van de opgestelde begroting  uit 2007 gehoopt en verwacht hadden. Behalve goede leslokalen ook een schitterende aula, een crèche en uitgebreid sanitair. Het feit dat de lokale bevolking morele, economische en fysieke inspanningen heeft geleverd om het project gerealiseerd te krijgen biedt vertrouwen in een respectvol beheer van het gebouw in de toekomst.
Het is een gebouw voor hún kinderen. Dat wordt ook lokaal zo gevoeld en uitgedragen”, zegt Frank.
Inmiddels is het gebouw formeel overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs van de provincie Herat.

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_10._Fayaz,_minster_v._Onderwijs.jpg


De dankbaarheid waarmee deze overdracht plaatsvond is bevestigd in dankbrieven en getuigschriften.
In de basisschool kunnen nu driehonderd meisjes basisonderwijs krijgen. Door de in het gebouw aanwezige drie kantoor- en opslagruimten voorlopig ook als leslokaal te gebruiken hebben ca. honderd kinderen van het voortgezet onderwijs een dak boven hun hoofd.

Op basis van wederzijds vertrouwen en respect heeft architect Fayaz deze school kunnen bouwen.
We zijn samen met hem blij met  en trots op het behaalde resultaat. De opening van de basisschool betekent de kroon op het werk van een jarenlange inspanning. Voor het vertrouwen dat wij kregen van al onze particuliere donateurs, sponsors, kerken, scholen, instellingen en de leden van het comité aanbeveling zijn we bijzonder dankbaar.
Steeds opnieuw hebben we aangegeven dat het gebied rond Herat in West-Afghanistan relatief veilig is en herhaalden we het motto van S. Fayaz:  “Risico’s zijn er altijd en overal. We kunnen niet wachten, je moet gewoon beginnen.”
Het nu voltooide basisschoolgedeelte overtuigt als start en motivatie voor bouwfase 2 voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs.
De meisjes van Qasr-e Anbia bedanken allen die de bouw van hun school mogelijk maken!


b_150_100_16777215_00_images_stories_bouwgeschiedenis_11._de_meisjes.jpg


De  stichting probeert elke donateur  of sponsor persoonlijk   te bedanken  per post of e-mail maar niet  van iedereen is het adres bekend bij de stichting.
Daarom wil de stichting iedereen ook  via dit artikel  heel hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage voor de bouw van deze school.
Wilde Ganzen en NCDO


We zijn veel dank verschuldigd aan deze twee organisaties.
Zonder hulp van Wilde Ganzen en NCDO  zou de school er nog niet gestaan hebben.
Wilde Ganzen heeft een premie uitgekeerd van € 35 000,00 op het ingezamelde bedrag en NCDO  (Nationale Commissie voor Duurzame samenwerking en Ontwikkeling) heeft de stichting gesubsidieerd met een bedrag van € 25 000,00.


Met het ingezamelde bedrag van de stichting van € 50 000,00 beschikte de stichting  over een bedrag van € 110 000,00 voor de bouw van Fase 1 van het project, zoals beschreven in de bouwgeschiedenis.

Architect S.A. Fayaz is op 5 jan. 2010 teruggekeerd uit Afghanistan.
Zeer moe maar ook voldaan over het resultaat van de bouwwerkzaamheden. Het meegebrachte foto- en filmmateriaal laat zien hoe hard en vakkundig er is gewerkt om het basisschoolgedeelte van het project te voltooien.