plattegrond.jpg

Zoals velen zullen weten werkt de Hilvarenbeekse stichting “School voor Herat” al enkele jaren aan een meisjesschool in het thuisdorp van onze dorpsgenoot Sultan Ahmed Fayaz. Een project dat steeds heeft mogen rekenen op brede steun uit de Hilvarenbeekse gemeenschap. Daardoor is het eerste deel inmiddels klaar en in gebruik. Deze eerste fase bestaat uit zes lokalen met sanitair, een multifunctionele ruimte, een crèche, docentenruimten en een keuken. Elke dag krijgen hier nu 450 meisjes van 6 tot 18 jaar les in een goede veilige leeromgeving. Maar we zijn er nog niet ….., het gebouw is nog niet helemaal voltooid.

Momenteel wordt in twee dagdelen aan verschillende groepen les gegeven en hebben de eerste meisjes in 2011 hun diploma behaald. Zij zijn erg gemotiveerd en staan als aankomende leraressen klaar om hun jongere landgenootjes te helpen bij hun ontwikkeling. Ze hebben ons een brief geschreven waarin ze hulp vragen bij het afbouwen van de school. Pas dan kan het leerlingenaantal worden verdubbeld en het voortgezet onderwijs écht goed worden ingericht. “Onze meisjes” staan dus klaar om de schouders te zetten onder de opbouw van hún land. Ze rekenen op ons!

WAAR STAAN WE NU?
Wilde Ganzen heeft in 2011 een premie van 55% toegezegd om de benodigde € 108.500,- bij elkaar te krijgen. Dat betekent dat met acties € 70.000,- bijeen gebracht moet worden. Het begin is gemaakt en verloopt voortvarend ….. Op dit moment staan we voor de uitdaging om de laatste € 47.000,- bijeen te krijgen. Als dat lukt, met uw hulp, kan de school in 2013 afgebouwd worden.

HOE GAAN WE DAT BEREIKEN?
Door aanwezig te zijn bij diverse aanstaande evenementen op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Bij de informatiedesk naast de kerk wordt informatie gegeven over dit bijzondere project. Steun aan de meisjes van Herat is eenvoudig. Al vanaf € 5,00 wordt u donateur en maakt u kans op het prachtige boek “Portretten van Herat”. Op onze website is het reisverslag uit 2006 van architect Frank Doomen te downloaden. Daarmee is op verzoek van velen het verslag van een bijzondere reis, na uitverkoop van de boekjes, toch nog beschikbaar. We vragen daarvoor een bescheiden bijdrage. In overleg met de Hilvarenbeekse winkeliers is een “Lege Flessen Actie” georganiseerd. Informatie vindt u bij uw supermarkt. Buiten dit alles is het natuurlijk altijd mogelijk te steunen door een gift over te maken op rekening 102445672 van Stichting School voor Herat.

BINNENKORT ZIJN WIJ AANWEZIG OP HET VRIJTHOF IN HILVARENBEEK TIJDENS:
20 t/m 23 juni 2012    Wandelvierdaagse Hilvarenbeek
23 en 24 juni 2012        Elastiek
24 juni 2012        Hilvermert

INFORMATIE
De school ligt in de woestijn 15 kilometer buiten de stad Herat in het Westen van Afghanistan, ver van de door Taliban geterroriseerde gebieden. De nieuwbouw bestaat uit één bouwlaag van 1455 m2 en is voorbereid op een eventuele toekomstige verdieping. Omdat het gebouw in een aardbevinggevoelig ligt is de constructie extra versterkt. De school is geschikt voor gemengd onderwijs. Of dat uiteindelijk ook gaat gebeuren moet de toekomst uitwijzen. Het schoolterrein heeft een oppervlakte van 6000m2 en wordt gebruikt voor onderwijs op gebied van tuinieren en landbouw. Het is afgeschermd door stevige muren en wordt beheerd door een lokale conciërge die door de stichting is aangesteld. De school valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs van Afghanistan. Momenteel geven er 12 docenten les. Dat aantal zal worden uitgebreid met meisjes die zelf op deze school zijn opgeleid nadat Fase 2 voltooid is. Voor meer informatie zie bijlagen en de website.