plattegrond.jpg

Zoals jullie wellicht weten zet ik mij sinds enkele jaren in voor de bouw van en meisjesschool in Herat - Afghanistan. Een mooi project, gesitueerd in een voor Afghaanse begrippen veilig gebied in West-Afghanistan. Bijgaande flyer geeft actuele informatie over het project. We staan nu voor de opgave om het laatste geld bij elkaar te brengen, € 45.000,- om precies te zijn. Een enorm bedrag, zeker in een tijd waarin velen van ons gebukt gaan onder economisch zware druk.

Maar .... er blijven inspiraties!

Afgelopen week is Henk van der Loo (bestuurslid van onze stichting) samen met zijn vrouw Helmi op de fiets vertrokken naar Santiago de Compostella. Zij hopen daar 25 september te arriveren. Met deze pelgrimstocht van bijna 2000 km vragen zij aandacht voor ons project. Hun doelstelling is een bedrag bijeen te brengen voor de voltooing van de school. In de bijgesloten brief lichten zij hun motivatie toe. U kunt Henk en Helmi steunen door sponsoring van een bedrag van € 0,01 per kilometer. Elke andere bijdrage is uiteraard ook van harte welkom. Uw bijdrage kunt u storten op: bankrekening 1024 45 672 t.n.v. Stg. Bouw een school in Herat, in Hilvarenbeek.

Om maximale aandacht te krijgen verzoek ik jullie vriendelijk deze mail door te sturen naar jullie vrienden en kennissen, ook weer met het verzoek deze mail door te sturen naar hún relaties etc. Op die manier hopen wij voldoende mensen te bereiken om de school in 2013 af te kunnen bouwen. Uiteraard zullen wij elke begunstiger op de hoogte houden van onze vorderingen. Daarnaast is op de website www.schoolvoorherat.nl steeds het laatste nieuws te lezen.

Wíj hebben vertrouwen in deze "monster-actie" en rekenen op jullie hulp en brede steun!