plattegrond.jpg

De megaklus in de dorpen van Qasr-e-Anbia is geklaard! Op 19 december 2016 is de finale afronding van de school èn in gebruik name feestelijk gevierd met vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs. Sultan Ahmad Fayaz komt in januari 2017 na 9 maanden bouwen terug naar Nederland. Wíj hebben het voor elkaar! Samen met iedereen die het project gesteund heeft. Een geweldig schoolgebouw voor de meisjes en bevolking in Herat. Op naar de financiële afronding. In een bijzonder weerzien op vrijdag 13 januari 2017 deed Sultan Fayaz verslag van intensieve eindfase van de school in Herat. Grondleggers van het project Harrie en Betty van Abel nemen geëmotioneerd de dankbrieven uit Herat in ontvangst. Zonder hen zaten de meisjes in Herat nog in het zand .... De wereld is een beetje beter geworden, dankzij hen. De meisjes in Herat werken hieraan verder!

Read more: Bouw school in 2016 afgerond. Read more: Bouw school in 2016 afgerond.  Read more: Bouw school in 2016 afgerond.