DSC01092.jpg

Kiwanis Club Tilburg blíjft de meisjesschool in Herat - Afghanistan steunen en een warm hart toedragen! Met een vijfvoud van € 300,- komt de school weer een flinke stap dichter bij de voltooiing. Aan het wereldwijde Kiwanismotto "Serving the children of the World" wordt hiermee écht recht gedaan. Dank daarvoor!