plattegrond.jpg

Sultan Fayaz heeft eer van zijn werk.

Fase1

Read more: Meisjesschool in Herat voor het grootste deel gereedDankzij de brede steun van heel veel organisaties en personen kon fase 1 van de meisjesschool in Qasr-e Anbia, dichtbij Herat, in 2009 worden afgerond. Sindsdien kunnen 450 meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar dagelijks naar school. De eerste groep heeft in 2011 een schooldiploma behaald. Een aantal van de eerste afgestudeerde meisjes werkt nu als onderwijsassistent op de school.

Na een korte pas op de plaats in 2011 heeft Stichting Bouw een School in Herat in 2012 de draad van acties weer opgepakt met als doel óók Fase 2 te realiseren. Dat is een proces van vallen en opstaan geweest. De economische situatie in ons eigen land heeft bij fondsenwerving serieus parten gespeeld. Begin 2013 was slechts 40% van het totaal benodigde bedrag voor Fase 2 binnengehaald. Op basis daarvan heeft de stichting, in overleg met het Comité van Aanbeveling het besluit genomen om in het voorjaar van 2013 tóch een begin te maken met een gedeeltelijke realisatie van Fase 2. Sultan Fayaz garandeerde dat hij met het beschikbare geld een afgerond bouwdeel kon realiseren. Door de uitbreiding van de school met 7 extra lokalen zou de capaciteit van de school direct vergroot worden.

Nieuwe bouwfase

In maart 2013 zijn Sultan Fayaz en zijn echtgenote naar Herat, in het Noordwesten van Afghanistan, vertrokken om van start te gaan met Fase 2. Zijn missie was deze keer, de bouw van nog eens zeven klaslokalen als aanvulling op de bestaande school, het resultaat van de eerste bouwfase. Met een groep bouwvakkers uit Herat en omgeving is Sultan Fayaz voortvarend aan de slag gegaan. Hij heeft zijn deskundigheid als architect ingezet en was de grote motivator en voorbeeld voor de groep werkers. Ze hebben zich daarbij niet te veel aangetrokken van de zomerse omstandigheden waarbij gewerkt is bij een temperatuur van 40 graden of meer.

In 6 maanden is 40 % van Fase 2 gerealiseerd. De zeven lokalen zijn klaar, goed afgewerkt en met steun van de overheid ook van meubels voorzien. Dat wil zeggen dat de netto schoolruimte is verdubbeld, waardoor nu 900 meisjes dagelijks (in twee dagdelen) naar school kunnen. Dat gegeven wordt door de lokale bevolking in de omgeving zéér gewaardeerd. Voor onze stichting, maar zeker voor allen die dit bijzondere project steunen of gesteund hebben, heeft deze krachttoer van Sultan Fayaz wederom een resultaat opgeleverd om écht trots op te zijn. Het gebouw is fantastisch en wordt in de regio gezien als dé plaats om kennis op te doen! Meneer en mevrouw Fayaz zijn begin oktober weer veilig in Hilvarenbeek teruggekeerd. Moe maar zeer voldaan omdat voor een bedrag van bijna € 40.000,- gegarandeerd is dat nu nóg meer meisjes in Afghanistan naar school kunnen. Dat kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat iedereen naar school kan.

Nu nog de laatste hand leggen aan de afronding van fase 2

Read more: Meisjesschool in Herat voor het grootste deel gereedSultan Fayaz heeft nog één grote wens. Fase 2 helemaal afronden. Echter, het geld daarvoor ontbreekt. Met de stichting Bouw een School voor Herat willen we dan ook nog één keer álles uit de kast halen om de middelen voor voltooiing van de school bij elkaar te sprokkelen. Eén garantie kunnen we geven: al het geld wordt voor 100% besteed aan de school. De school in Herat wordt door de Afghaanse regering en lokale overheid ondersteund en gesubsidieerd waardoor de meisjes uit Herat en omgeving ook in de toekomst verzekerd zijn van goed onderwijs. Een eigen schoolgebouw, goed gebouwd en afgewerkt, door de overheid ingericht, is de garantie op een betere toekomst en vormt een bindmiddel bij uitstek.

De bevolking van Qasr-e Anbia, de leraressen en leerlingen van de school, maar ook de dorpsoudsten en het Ministerie van Onderwijs van de Provincie Herat, bedanken ons allen voor onze inzet voor beter onderwijs voor de arme bevolking van Afghanistan. Om deze dank te benadrukken heeft Sultan Fayaz vlak voor zijn terugreis naar Nederland een groot aantal dankbrieven in ontvangst mogen nemen. Dank die wij graag met u allen delen.

Voor het laatst benodigde bedrag, € 40.000,- dat door Wilde Ganzen met 52% zal worden verhoogd, kan de school worden afgebouwd. Het oorspronkelijke plan uit 2005, de realisatie van een deugdelijk schoolgebouw waar 1000 meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar goed onderwijs kunnen volgen, is dan werkelijkheid geworden. Nu al kunnen we stellen dat de school in de toekomst, behalve het bieden van regulier onderwijs, ook een belangrijke functie zal vervullen op het gebied van volwasseneneducatie, instructie op het gebied van landbouw en …. sport!

We doen daarom voor de laatste maal een beroep op brede steun uit de Beekse gemeenschap en daarbuiten. Met steun van organisaties én individuen kunnen vele kleintjes écht één groot resultaat leveren. Dat alles ten bate van de meisjes in de geboortestreek van enkele bijzondere, gedreven inwoners van Hilvarenbeek met het hart op de goede plek. Familie Fayaz woont sinds 1998 in Hilvarenbeek en voelt zich hier thuis. Zij voelen zich ook solidair met familie en bekenden in Herat. Laten wij die solidariteit steunen. Dat is de wens die wij graag aan u uitspreken. 

Read more: Laatste fase realisatie meisjesschool gestart

De stichting Bouw een School voor Herat werkt sinds 2004 aan een meisjesschool in de woestijn, vlakbij de stad Herat. Vanaf het begin heeft het project brede steun gekregen uit de Beekse gemeenschap. Vanaf 2006 kwam het project in een stroomversnelling. Op advies van een comité van aanbeveling is onderzoek gedaan naar de lokale omstandigheden, veiligheid, lokaal draagvlak en de haalbaarheid voorhet plan. Én …., met succes! In 2008 werd de grond voor de school aangekocht en is in 2009 gestart met fase 1, het basisschool gedeelte. Vanaf de oplevering eind 2009 krijgen momenteel 400 meisjes per dag goed onderwijs in een fijn en veilig gebouw. Met de voltooiing van fase 2a in 2013 is het leerlingaantal verdubbeld. Nu werken we aan de eindfase, 2b. Wanneer de school geheel voltooid is biedt ze onderwijs aan 1000 meisjes tussen 6 en 18 jaar en tevens ruimte voor volwassenen educatie. Ons einddoel is gesteld voor 2014!

Bankrekening:  NL68 RABO 0102 4456 72 EUR

 

De Laatste Loodjes

Read more: Laatste fase realisatie meisjesschool gestart“Dankzij de inspanningen van velen is de meisjesschool in Herat bijna klaar. De laatste loodjes nog! Na voltooiing van Fase 1 haalden de eerste meisjes er in 2011 hun diploma. Een aantal van hen werkt nu mee op de school aan het onderwijs voor hun landgenootjes. 900 Meisjes krijgen er nu dagelijks les in twee dagdelen. Eind 2013 is gestart met fondsenwerving voor de afbouw van de school. Wilde Ganzen steunt ook nu weer door de opbrengst van alle acties met 55% te verhogen. We hebben nu nog ruim € 30.000,- te gaan. Als de school klaar is, is een geweldige bijdrage geleverd aan een betere toekomst voor de arme Afghaanse bevolking. Het gebouw biedt dan permanent plaats voor onderwijs aan 1000 meisjes en is een steunpunt voor volwasseneducatie (koken, landbouw, naaien ed.). Kennis is, vooral hier, de sleutel naar een betere en duurzame toekomst. Dit overzicht laat zien hoe wij, samen met onze donateurs en begunstigers, deze laatste belangrijke stap gaan zetten.”

Klik op de afbeelding voor een overzicht

 

Tien jaar Books 4 Life Tilburg

 

Read more: Laatste fase realisatie meisjesschool gestartZe hebben van alles: Van Reve tot een boek dat je een succesvol mens maakt. Je kan het allemaal tweedehands krijgen bij de boekwinkel van Books 4 life Tilburg. Ze zijn gevestigd in de kelder van het Cobbenhagengebouw. Een mooie boekwinkel gerund door enthousiaste vrijwillers. Vandaag vieren ze hun tienjarig bestaan.

 

lees verder

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'http://www.schoolvoorherat-nl.nl03.members.pcextreme.nl/beheer/data/upimages/kaart-afghanistan1.jpg'
There was a problem loading image 'http://www.schoolvoorherat-nl.nl03.members.pcextreme.nl/beheer/data/upimages/kaart-afghanistan1.jpg'

De  stichting  Bouw  een  School  voor  Herat  werkt  sinds  2004  aan  een  meisjesschool  in  de woestijn, vlakbij de stad Herat. Vanaf het begin heeft het project brede steun gekregen uit de Beekse gemeenschap. Vanaf 2006 kwam het project in een stroomversnelling. Op advies van een comité van aanbeveling is onderzoek gedaan naar de lokale omstandigheden, veiligheid, lokaal draagvlak en de haalbaarheid voor het plan. Én …., met succes! In 2008 werd de grond voor de school aangekocht en is in 2009 gestart met fase 1, het basisschool gedeelte. Vanaf de oplevering eind 2009 krijgen momenteel 400 meisjes per dag goed onderwijs in een fijn en veilig gebouw.  Met  de  realisatie  van  fase  2  kan  het  leerlingaantal  verdubbeld  worden  en  tevens gewerkt worden aan volwassenen educatie. Realisatie van fase 2 is onze doelstelling voor 2012!

Veiligheid in de provincie Herat
De provincie Herat ligt in het westen van van Afghanistan. Wat de Taliban betreft is het een veilig gebied, de Taliban heeft hier geen   geen invloed. Het grootse gevaar in dit gebied is diefstal, gijzeling van rijke Westerlingen, onderlinge ruzies tussen families.
Juist omdat het een rustige provincie is komt ze zelden in het nieuws.

Read more: Project

Basisschoolgedeelte op 26 dec. 2009 geopend!

De waarnemend minister van onderwijs van Herat heeft op 26 dec. in aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden uit de streek de school geopend! Vanaf 1 maart zullen duizend  meisjes uit deze regio waarvoor deze school gebouwd is en wordt, volgens een bepaalde roosterindeling zoveel mogelijk naar school gaan. De tweede fase van de bouw zal bestaan uit de verdere uitbouw van dit schoolgebouw dat nu nog veel te klein is voor al deze meisjes.

 

Wilde Ganzen en NCDO

Vanaf de oprichting van onze stichting hebben we samen gewerkt en financiële steun gekregen van Wilde Ganzen en NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).

Met de oplevering van 2b van het schoolgebouw eind 2016 is de steun door Wilde Ganzen tot een einde gekomen. In een eindverslag zal dit in 2017 formeel bekrachtigd worden.

Read more: Sponsoring/donaties Read more: Sponsoring/donaties

Echter we zijn er nog niet en zoeken nog steeds ondersteuning om ook deel 2 van ons project te realiseren.
U kunt ons daarbij helpen.

Steun ons, word donor !

U kunt online meedoen aan onze loterij en tevens kans te maken op een prijs door op nevenstaande afbeelding te klikken.
Ter verduidelijking: per lot kunt u meedoen aan 1 trekking á 5,50 euro of aan 4 trekkingen á 22,00 euro.

Voorbeelden:

a. U speelt eenmalig mee met 2 loten voor 1 trekking; 11,00 Euro
b. U speelt tot wederopzegging mee met 3 loten voor 4 trekkingen: 66,00 euro per jaar
c. U speelt tot wederopzegging mee met 2 loten voor 4 trekkingen: 44,00 euro per jaar

De trekkingen zijn eind maart, juni, september en december

Goed nieuws

De grote lijst van donateurs zal in 2017 worden bijgewerkt. Alle begunstigers zullen op de hoogte worden gebracht van het bereikte resultaat in Herat. Een resultaat dat mede dankzij hen mogelijk is gemaakt.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • 2College Oisterwijk
 • Jan Abrahams Hovenier B.V. Hilvarenbeek
 • Architectenbureau Jani de Kanter Tilburg
 • Architectenwerkgroep Tilburg
 • ASN Bank
 • Autobedrijf Keeman Haghorst
 • Basisschool Antonius Biest Houtakker
 • Basisschool De Doelakkers Hilvarenbeek
 • Bedaux De Brouwer Architecten Goirle
 • Berghege Bouwbedrijf BV Oss
 • Bouwbedrijf Andre Doevendans Tilburg
 • Bouwbedrijf Van Gijsel BV Diessen
 • Buro Inzicht Pim van Gerwen Udenhout
 • Depro Beurzen. Veldhoven
 • De Hobbitstee Eindhoven
 • De Venerabele Gilde Hilvarenbeek
 • Driekoningen Hilvarenbeek
 • Driekoningen de Drie Weeeze Hilvarenbeek
 • Drukkerij Van de Ven Hilvarenbeek
 • Eekelaar Strategische vormgeving Hilvarenbeek
 • Eetcafe De Zwaan Diessen
 • FD Architecten De Moer
 • J.A. van Gisbergen, B.V. Aannemersbedrijf  Hooge Mierde
 • Heijmans & Partners, Ingenieurs,  's-Hertogenbosch
 • KABU bureau voor bestekken en calculaties Hilvarenbeek
 • K.V.O. Vereniging Hilvarenbeek
 • Lipsch Architecten Sittard
 • LOTS Ladies Golf Tour Tilburg
 • Luijten Smeulders Architecten Tilburg
 • Lupker Bouckaert Peeters Makelaardij Hilvarenbeek
 • Mill-Hill College, Goirle
 • Protestantse Gemeente Hilvarenbeek
 • Rabobank Foudation Share 4more
 • Reinders Oisterwijk B.V.
 • R.K. Paroche St. Petrus Hilvarenbeek
 • Saltobasisschool de Hobbitstee, Eindhoven
 • Stichting De Oude Vrijheid Hilvarenbeek
 • Sturm Architecten Roosendaal
 • Toneelvereniging Maet hout Staet (Hilvarenbeek)
 • Van Abeelen keuringen BV Hilvarenbeek
 • Van Asten Doomen Architecten BNA Tilburg
 • Van den Hout & Kolen Architecten Tilburg
 • Van Hest Architectuur Hilvarenbeek
 • Vastrecht Belastingadviseurs
 • Zaal De Ridder  Hilvarenbeek
 • De Hilverbode
 • De Uitstraling
 • Brabants Dagblad


Vele, vele particuliere giften van €5,00 tot €4000,00

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van onderwijs voor meisjes in Afghanistan.

Read more: DoelstellingIn Afghanistan gaan meer dan een miljoen meisjes nog niet naar school. Deze achterstand is ontstaan door dertig jaar oorlog en geweld.
Ook was het voor hen jarenlang verboden naar school  te gaan.  Maar juist voor meisjes  is onderwijs heel belangrijk, niet alleen voor hun eigen maatschappelijke ontwikkeling, maar ook voor de opvoeding en de gezondheid van hun kinderen.
Maar dat is niet het enige. Onderwijs is ook een recht voor ieder kind, zoals is vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Een van de milleniumdoelen is dan ook dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.

 

Met de afronding van het schoolgebouw eind 2016 is de doelstelling van de stichting bereikt. Vanaf dit moment krijgen tussen 800 en 1000 meisjes les krijgen in een goede, hygiënische en veilige leeromgeving. Het nieuwe schoolgebouw is een geweldige impuls voor Herat, in het bijzonder de dorpjes rond Qasr-e Anbia. In deze dorpen kan nu in bijna elk huis iemand lezen en schrijven. Iets dat enkele jaren geleden nog als een zeldzaamheid gold. De mensen van Herat krijgen daarmee invloed op hun eigen ontwikkeling en vooruitgang“.

Subcategories